Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home2/mostraso/public_html/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home2/mostraso/public_html/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home2/mostraso/public_html/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home2/mostraso/public_html/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 957
Presentació - Mostra Sonora Sueca
 

La Mostra Sonora és un festival internacional de música contemporània creat l’any 2005 a la localitat de Sueca (València). Des de llavors se celebra cada primavera, i de manera ininterrompuda, en aquesta localitat valenciana.

Mostra Sonora is an international festival of contemporary music created in 2005 in the town of Sueca (Valencia). Since then, it is celebrated each spring, and uninterruptedly, in this Valencian town.

Amb el pas del temps, la Mostra Sonora ha esdevingut un marc referencial per a intèrprets i compositors, així com cita obligada no sols per als oients més ortodoxes de les noves propostes d’avantguarda, sinó també per a un públic interessat a experimentar noves propostes d’escolta mitjançant l’art sonor actual.

Over the years, Mostra Sonora has become a referential framework for performers and composers, as well as an essential event not only for the most orthodox listeners of the new avant-garde proposals but also for an audience interested in experiencing new listening proposals through current sound art.

Per la Mostra Sonora han passat grups, espectacles, intèrprets i compositors vinguts de tot arreu del món. Compositors com Georg F. Haas, Alberto Posadas, Yann Robin, Michael Jarrell, Elena Mendoza, Yan Maresz, Hèctor Parra, Ramón Lazkano, Horacio Vaggione, José Manuel López López, Stefano Gervasoni, José Maria Sánchez-Verdú, Aureliano Cattaneo, Peter Ablinger, entre molts d´altres, o grups i solistes com United Instruments of Lucilin, Uusinta Chamber Ensemble, Quatour Tana, Trio Arbós, Spanish Brass, Sigma Project, Marcus Weiss, Christian Dierstein, Ensemble Sillages, Smash Ensemble, Drumming, Carles Santos, Llorenç Barber, Malika Yessetova, Dimitri Vassilakis, Lorelei Downling, Vertixe Sonora, Dynamis Ensemble, Brower Trio, Proxima Centauri i un llarguíssim etcètera, posen en relleu la importància que aquest festival ha anat adquirint any rere any.

Many groups, shows, performers and composers from all over the world have participated in Mostra Sonora. Composers such as Georg F. Haas, Alberto Posadas, Yann Robin, Michael Jarrell, Elena Mendoza, Yan Maresz, Hèctor Parra, Ramón Lazkano, Horacio Vaggione, José Manuel López López, Stefano Gervasoni, José María Sánchez-Verdú, Aureliano Cattaneo, Peter Ablinger, among many others, or groups and soloists like United Instruments of Lucilin, Uusinta Chamber Ensemble, Quatour Tana, Trio Arbós, Spanish Brass, Sigma Project, Marcus Weiss, Christian Dierstein, Ensemble Sillages, Smash Ensemble, Drumming, Carles Santos, Llorenç Barber, Malika Yessetova, Dimitri Vassilakis, Lorelei Downling, Vertixe Sonora, Dynamis Ensemble, Brower Trio, Proxima Centauri and a long list, emphasize the importance that this festival has been acquiring year after year.

Les actuacions de la Mostra Sonora tenen lloc a emplaçaments força emblemàtics de la ciutat com ho és actualment l’Espai Fuster, però també en altres com C.M Bernat i Baldoví, Els Porxets, Casal Jove, Casa de la Cultura, Claustre Antic Convent, plaça Sant Pere, etc.

Mostra Sonora performances take place in emblematic places in the city, such as Espai Fuster, but also in others such as CM Bernat i Baldoví, Els Porxets, Casal Jove, Casa de la Cultura, Claustre Antic Convent, Plaça Sant Pere, etc.

Amb especial atenció a la vessant pedagògica com a part fonamental per a apropar la música d’avui a la nostra societat, la Mostra Sonora posa molt d’èmfasi en les propostes dirigides a escolars de totes les edats i en aquelles destinades a estudiants de música dels conservatoris del País.

With special attention to pedagogical aspects as a fundamental part of bringing the today´s music to our society, Mostra Sonora puts a lot of emphasis in the proposals addressed to schoolchildren of all ages and to music students of the country´s conservatories too.

Fins la 13 Edició ha estat al capdavant del festival Voro García. A partir de 2018 pren el relleu Ricard Capellino com a Director Artístic de la Mostra Sonora.

Until the 13th Edition, Voro Garcia has been leading the Festival. From 2018, Ricard Capellino takes over the artistic direction of the Mostra Sonora.

Amb l’organització de l’Ajuntament de Sueca i la inestimable col·laboració d’empreses i espònsors, la Mostra Sonora s’ha convertit en punt d’encontre cultural entorn de la creació musical més recent.

With the organization of Ajuntament of Sueca and the invaluable collaboration of companies and sponsors, Mostra Sonora has become a cultural meeting point around the latest musical creation.

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2023 Copyright creado por Jorge Farinós