Director Artístic/ artistic director: 

Ricard Capellino

Coordinació artística/ artistic coordination:

Neus Fontestad i José Luis Escrivà 

Coordinació tècnica/ technical coordination:

Maria Isona 

Administracióadministration

Roser Bartolomé, Sari LahosaNeus Escrivà, Pau Manuel

Assistència Tècnicatechnical assistance

Francesc Vera 

Premsa / press

Paloma Gutiérrez i Josep Blay

Comunicació i Xarxescomunication and social networks:

Maria Isona

Equip de col·laboradors/ team of collaborators:

Carles Capellino, Enric Garrigós Mafé, Miquel Càrcel, Cristina Castelló, Enric Garrigós, Anna Mafé.

Disseny Web/ web design

Jorge Farinós

Disseny Gràficgraphic design: 

Yaiza Fuster

01234567890
Propostes: Concerts, Conferències, Performances, Xerrades...
Del 16 al 19 de juny de 2022

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2018 Copyright creado por Jorge Farinós