Staff

Mostra Sonora Sueca

Director Artístic/ artistic director: 

Ricard Capellino

Coordinaciócoordination:

Maria Isona

Administracióadministration

Roser Bartolomé, Sari LahosaNeus Escrivà, Pau Manuel

Assistència Tècnicatechnical assistance

Daniel BaldovíVíctor Martí

Promoció Lingüística/ linguistic promotion: 

Elena Pedralva

Premsa / press

Saray Puchades

Comunicació i Xarxescomunication and social networks:

Maria Isona

Publicitat i Espònsorspublicity and sponsors

Carles Capellino

Equip de col·laboradors/ team of collaborators:

Pepa Colubi, Gloria Isona, Enric Garrigós, Anna Mafé, Enric Garrigós Mafé,

Jorge Planes, Miquel Càrcel, Carmen Matoses, Armand Fletes, Cristina Castelló.

Disseny Web/ web design

Jorge Farinós

Disseny Gràficgraphic design: 

Eikon Disseny

0123456789001234567890
Propostes
Durant el mes de Maig de 2018
01234567890
Xerrades
Entre el 14 i 17 de Maig.
0123456789001234567890
Díes de Música
De l´11 al 20 de Maig.

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2018 Copyright creado por Jorge Farinós