Direcció Artística/ artistic direction: 

Ricard Capellino i José Luis Escrivà

Coordinació artística/ artistic coordination:

 Neus Fontestad

Administracióadministration

Sari Lahosa i Roser Bartolomé

Assistència Tècnicatechnical assistance

Francesc Vera 

Premsa / press

Paloma Gutiérrez i Paula Vinyoles

Comunicació i Xarxescomunication and social networks:

Maria Isona

Equip de col·laboradors/ team of collaborators:

Enric Garrigós i Anna Mafé.

Disseny Web/ web design

Jorge Farinós

Imatge Cartell/ Poster Image 

Valentín Díez

01234567890
Propostes: Concerts, Conferències, Performances, Xerrades...
Del 16 al 19 de juny de 2022

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2023 Copyright creado por Jorge Farinós