Actuacions

16, 17, 18 i 19 de Juny de 2022
ANTARA ENSEMBLE

Dijous 1 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíANTARA ENSEMBLE
(Concert)

BLACK HOLES
Music by: Gérard Grisey, David Leal, Esther Pérez i Franck Bedrossian.

BLACK HOLES
ANTARA Ensemble (Ensemble de Música Contemporània del CSM Joaquín Rodrigo de València) ens presenta Black Holes amb un programa que ret homenatge a la música espectral en el seu 50 aniversari.

BLACK HOLES
ANTARA Ensemble (Contemporary Music Ensemble of CSM Joaquín Rodrigo de Valencia) presents Black Holes with a program that pays tribute to spectral music on its 50th anniversary.

Divendres 2 de Juny 18:30 al Mercat Central de SuecaSONUARI (Projecte Pedagògic-Interdisciplinar)

Artists: Neus Fontestad, Esther Pérez i Borja Granell.
Alumnes del CPM Rafael Talens Pelló de Cullera
Col·lectiu "Pense Pensions Dignes"

MERCAT DE SONS
Arròs, Sueca, Albufera, Mercat, Horta, Sol, Fuster, València, Aigua, Camp, Paella són algunes de les paraules que faran d’estructura sonora per tal de ser l’eix vertebrador del mercat, exposició sonora per la qual passejarem i experimentarem deixant-nos envoltar per un nou so del so tradicional de la vida a Sueca.

MERCAT DE SONS
Arròs, Sueca, Albufera, Mercat, Horta, Sol, Fuster, València, Aigua, Camp, Paella are some of the words that will form a sound structure in order to be the backbone of the market, a sound exhibition through which we will walk and we will experience letting ourselves be surrounded by a new sound of the traditional Sueca sound life.

SONUARI
THE INSTERSTRING PROJECT

Divendres 2 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíTHE INTERSTRING PROJECT
(Concert)

BLACKOUT

BLACKOUT
És un concert compost i muntat col·lectivament per a cinc guitarristes (elèctrics) i VJ sobre la influència de l’electricitat en la creació, interpretació i recepció de la música. Un collage salvatge i abstracte de guitarres clàssiques, riffs metàl·lics, ritmes i paisatges sonors per reflexionar artísticament sobre el consum d’energia dels esdeveniments culturals.

BLACKOUT
Is a collectively composed and staged concert for five (electric) guitarists and VJ about the influence of electricity on the creation, performance and reception of music. A wild and abstract collage of classical guitars, metal riffs, beats and soundscapes to artistically reflect on the power consumption of cultural events.

Dissabte 3 de Juny 18:30 al CM Bernat i Baldoví_Sala BTRIO FEEDBACK & CECILIA ARDITTO
(Concert)

CONCRÈTE

Concrète
El Trio Feedback presenta un concert monogràfic de la compositora Argentina Cecilia Arditto, guanyadora del 1r. Concurs de composició ARTSOM organitzat per la MOSTRA SONORA. En aquest concert monogràfic, escoltarem dues obres ben diferenciades estèticament, una peça de treball i recerca i, l’altra, a mode d’instal·lació sonora.

Concrète
Trio Feedback presents a monographic concert by Argentine composer Cecilia Arditto, winner of the 1st. ARTSOM composition competition organized by MOSTRA SONORA. In this monographic concert, we will listen two aesthetically distinct works, one piece of work and research and the other, in the form of a sound installation.

CECILIA ARDITTO
PROXIMA CENTAURI

Dissabte 3 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíPROXIMA CENTAURI
(Concert)

INTERFACES
Music by: John Cage, Raphaèle Biston, Christophe Havel, Pierre Jodlowski i Demian Rudel Rey.

INTERFACES
Explora la relació entre l’home i la màquina en un context musical, i la influència de les noves tecnologies en el camp de les arts sonores, més aviat des del punt de vista de les noves pràctiques de la relació social entre el gest musical i la música mixta amb la combinació d’instruments acústics i noves tecnologies.

INTERFACES
It explores the relationship between man and machine in a musical context, and the influence of new technologies in the field of sound arts, rather from the point of view of the new practices of the social relationship between musical gesture and mixed music with the combination of acoustic instruments and new technologies.

Diumenge 4 de Juny 12:30 a l'Espai FusterSolistes de Corda Orquestra de València i Fermin Clemente (oboè)
(Concert)

TEXTURES
Music by: Elliott Carter, Francisco Coll, Isabel Manyes, Isang Yun i Lennox Berkeley.

TEXTURES
Concert que ens tracta d’apropar la diversitat de músiques de la segona mitat del segle xx fins l’actualitat. En aquest concert es farà l’estrena absoluta que la compositora suecana Isabel Manyes ha compost per a la formació.

TEXTURES
Concert that aims to introduce us to the diversity of music from the second half of the 20th century to the present day. In this concert, the absolute premiere will be performed that the composer of Sueca, Isabel Manyes, has composed for the formation.

SOLISTES VALENCIA I FERMIN CLEMENTE
LUMINA ENSEMBLE

Diumenge 4 de Juny 19:30 al CM Bernat i Baldoví_Sala BLUMINA ENSEMBLE
(Concert)

LA CONCRECIÓ DE L'EFÍMER
Music by: Eneko Vadillo, Sara Blanco, Guillaume Dufay, Baude Cordier, Jesús Torres, Baude Cordier, Johannes Ciconia i Il·luminada Pérez.

LA CONCRECIÓ DE L’EFÍMER
La música és l’art dels sons i, per consegüent, l’art més efímer de tots. Malgrat això, res com la música per a evocar sentiments i sensacions que han permés als artistes crear emocions al llarg de les seues vides. Gràcies a tot això s’han donat com a resultat experiències sonores que transcendeixen l’acústic per a convertir-se en estats anímics complexos.

LA CONCRECIÓ DE L’EFÍMER
Music is the art of sounds and, therefore, the most ephemeral art of all. Despite this, nothing like music to evoke feelings and sensations that have allowed artists to create emotions throughout their lives. Thanks to all this, the result has been sound experiences that transcend acoustics to become complex moods.

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2023 Copyright creado por Jorge Farinós