Actuacions

De l´11 al 20 de Maig de 2018
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/11-Maig_Concert-Escolar-Drumming.jpg

Divendres 11 de Maig a les 11:00 h al C.M Bernat i Baldoví.Drumming Grup de Percussió (Portugal) (Concert Escolar)

Music by Márcio Pinto, Rafael de Paz, Juan C. Guío, Emmanuel Sejourné and Mário Laginha.

Quatre drummers en una Marimba
Pensat per a tots els públics, però especialment per joves ens introdueix en aquest món sonor-musical del Drumming Marimba Quartet el qual adoptant costums ètniques genera la marimba en un instrument col·lectiu.

Four drummers in a Marimba
Designed for all audiences, but especially for young people, introduces us to this sound-musical world of the Drumming Marimba Quartet, which adopting ethnic customs generates marimba in a collective instrument.

+info

Divendres 11 de Maig 20:00 al C.M Bernat i Baldoví.Miquel Bernat_Percussió Solista (Portugal)

Music by Horacio Vaggione, José Manuel López López and Andrés Valero.

En los límites
Concert- espectacle, per a un sol percussionista i alguns tocs de multimèdia, sobretot l´electrònica aplicada a la música, que ens porta i ens planteja aquella sempiterna pregunta humana dels límits.

In the limits
Concert- performance for one percussionist and some multimedia touches, especially applied to electronica music, and that leads us with that eternal question of human limits.

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/11-Maig_Miquel-Bernat.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/12-Maig_Cuarteto-Nel-Cuore.jpg

Dissabte 12 de Maig 18:00 a l´Espai Fuster. L´Espai MostraCuarteto Nel Cuore (València)

Music by Dmitri Shostakovich and José Manuel López López.

Mig segle de música.
Concert de quartet de corda amb dues obres escrites amb mig segle de diferència i que mostren l´evolució d´escriptura per a aquest tipus de formació.

Half-century of music.
String quartet concert with two works written with half a century of difference and showing the evolution of writing for this type of training.

+info

Dissabte 12 de Maig 20:00 al C.M Bernat i Baldoví. Drumming Grup de Percussió (Portugal)

Music by José Manuel López López, Fernando Villanueva, Luís Tinoco, Christopher Deane, Jo Kondo.

Drumming Surrounding Marimba Quartet
Inspirat per les formacions dels quartets de corda al llarg de la història surt aquesta proposta musical en el qual l´element espacial i d´escolta pren un paper fonamental.

Drumming Surrounding Marimba Quartet
Inspired by the string quartet formations throughout history, this musical proposal comes out in which the spatial and listening element plays a fundamental role.

+info

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/12-Maig_Drumming.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/13-Maig_Trío-Feedback-e1528210936786.jpg

Diumenge 13 de Maig 12:30 a l´Espai Fuster. L´Espai MostraTrío Feedback (Madrid)

Music by José Manuel López López, Alberto Posadas, Daniela Terranova and Marisa Acuña.

Paisatges Poètics
Concert d´escolta subtil en què els instruments a mode d´organisme viu creen discursos poètics i de contemplació sonora.

Poetic Landscapes
Subtle listening concert in which the instruments as a living organism create poetic speeches and sound contemplation.

+info

Diumenge 13 de Maig 20:00 al C.M Bernat i Baldoví.Silboberri Txistu Elkartea & Solistes València (País Basc i País Valencià).

Music by Félix Ibarrondo, Gabriel Erkoreka, Yolanda Campos i Miguel Àngel Berbis.

La tradició a l´escena contemporània
Apropar els elements de tradició popular a la música actual permet ampliar el fet sonor. Aquesta proposta presenta dues societats musicals en un mateix espectacle en què tradició i avantguarda s´uneixen.

The tradition on the contemporary scene
Bringing together the elements of popular tradition to current music allows you to expand the sound fact. This proposal presents two musical societies in a same spectacle in what tradition and avant-guard are united.

+info

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/13-Maig_Silboberri.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/14-Maig-r.jpg

Dilluns 13 de Maig 11:00-14:00 al Conservatori Superior Música ValènciaMaster-Class José Manuel López

Lecture-concert by José Manuel López
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/15-Maig.png

Dimarts 14 de Maig 11:00 -14:00 al Conservatori Superior Música AlacantMaster-Class Horacio Vaggione

Lecture-concert by Horacio Vaggione
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/15-Maig.png

Dimecres 15 de Maig 11:00 -14:00 al Conservatori Superior Música CastellóMaster-Class Horacio Vaggione

Lecture-concert by Horacio Vaggione
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/15-Maig.png

Dijous 16 de Maig 11:00 -14:00 al Conservatori Superior Música ValènciaMaster-Class Horacio Vaggione

Lecture-concert by Horacio Vaggione
Sèrie de xerrades-concert que els dos compositors convidats de la XIV Edició de la Mostra Sonora de Sueca duran a terme a diferents centres de música. Amb la col·laboració dels conservatoris superiors de música d´Alacant, Castelló i València.
Lecture-concert series that the two invited composers of the 14th edition of the Mostra Sonora of Sueca will perform in different music centers. With the collaboration of the upper music conservatories of Alicante, Castellón and Valencia.
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/18-Maig_Grup-Percussió-del-CSMV.jpg

Divendres 18 de Maig 20:00 al C.M Bernat i Baldoví.Per-se-cussió ENSEMBLE (València) & Càtedra de Cant i Piano del C.S.M València

Music by Georges Crumb, John Cage and Claudia Cañamero.

PERCUSSIÓ PLUS II
Amb dues peces clàssiques del segle XX i amb una reestrena absoluta es presenta aquest magnífic concert d´estudiants de música. Valent i arriscat a parts iguals.

PERCUSSION PLUS II
With two classic twentieth-century pieces and with an absolute repremiered, this great concert of music students is presented. Brave and risky in equal parts.

Dissabte 19 de Maig 18:00 a l´Espai Fuster. L´Espai MostraTaula Rodona-Concert

“Encontres amb José Manuel López y Horacio Vaggione”

La música electrònica, avatars i conseqüències instrumentals.
Dues estètiques i camins compositius diferents però amb un nexe comú, la música electrònica.

Electronic music, avatars and instrumental consequences.
Two aesthetic and different compositional paths but with a common nexus, the electronic music.

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/19-Maig_Vaggione-López.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/19-Maig_Sigma-Project.jpg

Dissabte 19 de Maig 20:00 al C.M Bernat i Baldoví.Sigma Project (Madrid)

Music by José Manuel López, Horacio Vaggione, Alberto Posadas, Sergio Luque y Helga Arias Parra.

Ithaca
SIGMA Project és música, investigació sonora, aire, creativitat, metall i fusta, límit. Aquestos són els seus llocs. ¿on estaríem sinó fós per la investigació sonora i creadora?

Ithaca
SIGMA Project is music, sound research, air, creativity, metal and wood, limit … These are their places. Where would we be but for sound and creative research?

+info

Diumenge 20 de Maig 12:30 al C.M Bernat i Baldoví.Alfonso Gómez_Piano Solista (Alemanya)

Music by José Manuel López, Ramón Lazkano, Chaya Czernowin, Miguel Trillo-Figueroa, Giacinto Scelsi.

Un instante anterior al tiempo.
Concert per a piano sol amb diferents peces estilístiques en les quals el temps formarà part del discurs comú.

An instant before the time.
Concert for solo piano with different stylistic pieces in which time will be part of the common speech.

+info

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/20-Maig_Alfonso-Gómez.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/20-Maig_Barcelona-Modern.jpeg

Diumenge 20 de Maig 20:00 al C.M Bernat i Baldoví.Barcelona Modern Ensemble (Barcelona)

Music by José Manuel López, Horacio Vaggione, Hèctor Parra, Raphaël Cendo, Demián Luna, Pablo Andoni Gómez Olabarria.

La seducció de l´escolta sonora
Concert musical eclèctic en la qual el gest, les pulsions musicals i l´escolta sonora formaran part d´aquest.

The seduction of sound listening
Eclectic musical concert in which gesture, musical pulsions and sound listening will be part of this.

+info

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2018 Copyright creado por Jorge Farinós