Actuacions

17, 18, 19 i 20 de Juny de 2021
Música Sinestèsica

Dijous 17 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíCMC Garaikideak
Alicia Torrea i Miren Karmele Gómez

Music by: A. Scriabin, H. Lachemann, A. Louvier, Jean-Jacques Di Tucci i G. Kurtag.

Música Sinestèsica

La proposta “Música Sinestèsica” del Centre de Música Contemporània Garaikideak aprofundeix sobre la relació existent entre la música d’avantguarda i el fenomen de la sinestèsia. En aquest concert didàctic i participatiu, la divulgadora científica (i sinestèsica) Mirin Karmele Gómez, ens mostrarà de primera mà de què tracta aquest fenomen sensorial i com l’afecta la seva condició de persona sinestèsica.

Synesthetic Music 
The proposal «Synesthetic Music» Center of Contemporary Music Garaikideak deepens the relationship between avant-garde music and the phenomenon of synesthesia. In this didactic and participatory concert, the scientific (and synesthetic) disseminator Mirin Karmele Gómez, will show us first hand what this sensory phenomenon is about and how it affects her condition as a synesthetic person.

Divendres 18 de Juny 18:30 a l'Espai FusterAER DUO

SPLEEN
Music by: J.M Sánchez-Verdú, S. Gubaidulina, T. Skweres, Àngela Gómez, O. Neuwirth, Simon-Steen Andersen, Joan Gómez Alemany.

SPLEEN

Aer Duo presenta Spleen, un programa filat a través d’obres inspirades en lletres de l’escriptor francès Baudelaire (Neuwirth, Gómez Alemany), obres que involucren un sentiment profund (Gubaidulina, Gómez Vidal) i obres («Next to Besides Besides») que irònicament ens desperten una nova melancolia intrínseca en les nostres vides donada la situació actual, com és la paraula «a prop(s)»; enyorada i valorada necessitat de proximitat, ara més que mai. 

SPLEEN

Aer Duo presents Spleen, a program linked through works inspired by poems by French writer Baudelaire (Neuwirth, Gómez Alemany), works involving a deep feeling (Gubaidulina, Gómez Vidal) and works («Next to Besides Besides» ) that ironically awaken us to a new intrinsic melancholy in our lives given the current situation, such as the word «near (s)»; longed for and valued need for closeness, now more than ever.

Spleen
Nuevo Ensemble de Segovia

Divendres 18 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíNuevo Ensemble de Segovia

Music by: Sergio Blardony, Juan Martínez Pérez, Ángela Gallego, Mario Carro, Flores Chaviano.

InterseccioneSg

El projecte InterseccioneSg presenta un viatge sonor que ens portarà a ‘llocs’ completament diferents a través de propostes molt personals que integren, a més, diferents cultures. Viatjarem des de «Stromboli» fins al «Rincon», passant pel «Silencio» i la «Luz» i descobrint les seves «Intersecciones».

InterseccioneSg 
InterseccioneSg represents a sound journey that will take us to completely different ‘places’ through very personal proposals that also integrate different cultures. Traveling from «Stromboli» to the «Rincon», through «Silencio» and «Luz» and discovering their «Intersecciones»

Dissabte 19 de Juny 12:30 al CM Bernat i BaldovíFukio Saxophone Quartet

Music by: Álvaro Pérez Sánchez, Lisa Streich, Georg Friedrich Haas, Voro García and William Albright.

Prelude 

En el seu programa Prelude (Index) el quartet de saxofons Fukio parteix de la idea utilitzada per William Albright en la seva peça Fantasy Etudes, d’indexar múltiples gestos musicals per a crear un teixit musical heterogeni, orgànic, sorprenent i esmunyedís. 

Prelude 
In their program Prelude (Index) Fukio saxophone quartet starts from the idea used by William Albright in his piece Fantasy Etudes, indexing multiple musical gestures to create musical unteixit heterogeneous organic and surprisingly elusive.

Fukio Saxophone Quartet
Riot Ensemble

Dissabte 19 de Juny 18:30 a l'Espai Fuster. Riot Ensemble

Music by Liza Lim, Clara Ianotta, Joanna Bailie, Anna Korsun, Hannah Kendall.

Sottilissime
Sottilissime ens apropa el treball de vessant subtil mitjançant 5 obres creades per dones compositores.

Sottilissime
Sottilissime brings us closer to subtle work through 5 works created by female composers.

Dissabte 19 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíMiquel Ausina

Xavo Giménez, DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA
Isabel Ruix “Eixa”, IL·LUSTRADORA
Blanca Añón, ESPAI ESCÈNIC
José Martín Márquez de Torres, ESPAI LUMÍNIC
Music by: Raquel García Tomás, Claudia Cañamero, T. de Mey, Michael Beil, Georges Crumb.

METAMORFOSIS

METAMORFOSIS gira entorn de la vida de l’artista. Una retrospectiva del cicle vital d’un pianista en el seu refugi, turmentat per la solitud i el pas del temps. El sacrifici d’una vida oferida a la història, al record. El canvi, les mutacions personals. METAMORFOSIS tracta de mostrar-nos les mutacions del piano als nostres dies. De la música en gestos. De rellevants obres pictòriques del segle XX en el reflex obscur de la nostra ànima. Les mutacions d’un personatge que viu els seus últims dies.

METAMORPHOSIS
METAMORPHOSIS revolves around the life of the artist. A retrospective of the life cycle of a pianist in his refuge, tormented by loneliness and the passage of time. The sacrifice of a life offered to history, to memory. Change, personal mutations. METAMORPHOSIS tries to show us the mutations of the piano in our day. From music to gestures. Relevant pictorial works of the twentieth century in the obscure reflection of our soul. The mutations of a character living his last days.

Miquel Ausina

Diumenge 20 de Juny 12:00 a l' Espai FusterDario Calderone (contrabaix) i Giorgio Netti (compositor convidat)

Music by: Giorgio Netti

UR

UR, 2 ritus per al contrabaix, és una reflexió sobre els dos papers principals del contrabaix en la història de la música: la intensa energia unificadora del so del pedal i el continu, que més tard es va convertir en el baix caminant (i parlant), com a motor ocult de totes les danses.

UR
UR, 2 rites for the double bass, is a reflection on the two main roles of the double bass in the history of music: the intense unifying energy of the sound of the pedal and the continuo, which later became the walking bass (and speaking ), as the hidden engine of all dances.

Giorgio i Dario
Xerrada

Diumenge 20 de Juny 18:00 al CM Bernat i BaldovíTaula Rodona

Paricipants: Ausiàs Garrigós (Riot), Myriam García (Schallfeld) i Manuel Alcaraz (Schallfeld).
Modera: Ricard Capellino

Joves intèrprets a formacions musicals forànies

Taula rodona formada pels intèrprets Ausiàs Garrigós (Clarinetista del Riot Ensemble), Myriam García (Cellista del Schallfeld Ensemble) i Manuel Alcaraz (Percussionista del Schallfeld Ensemble). Moderada per Ricard Capellino. 

Young performers in musical ensembles abroad
Round table formed by the performers Ausiàs Garrigós (Clarinetist of the Riot Ensemble), Myriam García (Cellist of the Schallfeld Ensemble) and Manuel Alcaraz (Percussionist of the Schallfeld Ensemble). Moderated by Ricard Capellino.

Diumenge 20 de Juny 19:30 al CM Bernat i BaldovíMoving Surfaces

Music by: Beat Furrer, Iannis Xenakis, Anahita Abassi, Diego Jiménez Tamame and Giorgio Netti.

Moving Surfaces

Schallfeld Ensemble es presenta per primera vegada en la Mostra Sonora de Sueca amb un programa de música de cambra articulat entorn de dues obres de dos dels autors més rellevants del panorama de la música contemporània internacional: Beat Furrer i Giorgio Netti.
Completen el programa Charisma, de Iannis Xenakis i dues obres de joves compositors amb els quals Schallfeld ha desenvolupat una estreta col·laboració al llarg dels anys: Anahita Abassi i Diego Jiménez Tamame, tots dos alumnes de la universitat de música i arts escèniques de Graz. 

Moving Surfaces
Schallfeld Ensemble is presented for the first time at the Mostra Sonora de Sueca with a chamber music program articulated around two works by two of the most important authors in the international contemporary music scene: Beat Furrer and Giorgio Netti.
The program will be completed by Charisma of Iannis Xenakis and two works by young composers with whom Schallfeld has developed a close collaboration over the years: Anahita Abassi and Diego Jiménez Tamame, both students at the University of Music and Performing Arts in Graz .

Schallfeld Ensemble

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2018 Copyright creado por Jorge Farinós