Actuacions

16, 17, 18 i 19 de Juny de 2022
ARTSOM

Dijous 16 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíTrio feedback & friends
(Concert)

Music by: Anne Cleare, Àngela Gómez, Llum Martín, Rebecca Saunders i Ramon Lazkano

ARTSOM

El trio Feedback presenta ARTSOM, palíndrom, que pretén retre un homenatge al 18 aniversari de la MOSTRA SONORA, així com posar de manifest la importància de l’ésser humà que mitjançant la seua creativitat es manifesta i es converteix en ART. Amb especial èmfasi al paper de la dona compositora i la interacció amb altres especialitats instrumentals, solistes i amics, amb els que Feedback manté lligams i que amplien la forma natural de la formació.

ARTSOM 
Feedback trio presents ARTSOM, a palindrome, which aims to pay homage to the 18th anniversary of the MOSTRA SONORA, as well as highlight the importance of human beings who, through their creativity, manifest and become ART. With special emphasis on the role of the female composer and the interaction with other instrumental specialties, soloists and friends, with whom Feedback maintains ties and who expand the natural form of the formation.

Divendres 17 de Juny 18:30 a l'Espai FusterXUQR2
(Concert)

Music by: Àngela Gómez, Voro Garcia, Jinwook Jung i Pedro Berardinelli.

NOVES PERSPECTIVES

Xuqr2 presenta quatre obres escrites i dedicades a la formació i que seran explicades al públic assistent. Ambdós músics valencians, consideren fonamental que la música contemporània forme part de les propostes artístiques en la societat actual i per aquest motiu tots els programes de Xuqr2 estan pensats íntegrament per apropar, explicar i atraure a tota mena de públic cap a les noves creacions, establint ponts i lligams d’una forma natural.

NEW PERSPECTIVES

Xuqr2 presents four works written and dedicated to training and which will be explained to the audience. Both Valencian musicians consider it essential that contemporary music is part of the artistic proposals in today’s society and for this reason all Xuqr2 programs are designed entirely to bring, explain and attract all kinds of audiences to new creations, establishing bridges and ties in a natural way.

XUQR2
DESCRÈDIT

Divendres 17 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíSONUARI
(Interdisciplinary Project)

Neus Fontestad
Centre Ocupacional de Sueca
Taller Municipal de Sueca

DESCRÈDIT

El projecte Sonuari convida al Taller Municipal de Teatre de Sueca i al Centre Ocupacional Municipal de Sueca als seus tallers d’experimentació sonora i presenten a la Mostra Sonora l’espectacle Descrèdit.

Els instruments de percussió, els seus recursos sonors, textures, colors i ritmes que junt amb les lletres i paraules de Joan Fuster, els seus aforismes i els quadres, imatges i retrats que a l’escriptor elogiava ens han permés improvisar, per tal de presentar tots junts un aplec d’aquestes idees.

DESCRÈDIT
Sonuari project invites the Taller Municipal de Teatre de Sueca and the Centre Ocupacional Municipal de Sueca to its sound experimentation workshops and present the show Descrèdit (discredit) at the Mostra Sonora.

The percussion instruments, their sound resources, textures, colors and rhythms that together with the letters and words of Joan Fuster, their aphorisms and the paintings, images and portraits that the writer praised have allowed us to improvise for such to present together a collection of these ideas.

Dissabte 18 de Juny 18:30 al CM Bernat i BaldovíEnsemble Inverspace
(Workshop/Lecture)

Noves Propostes 

Xerrada i presentació de les obres amb electrònica que l’ensemble Inverspace ha anat generant al llarg de la seua trajectòria.

New Proposals
Lecture and presentation of the different pieces with electronics that the Inverspace ensemble has been generating throughout its history.

Ensemble Inverspace (Workshop)
Icarus Project

Dissabte 18 de Juny 19:00 a l'Espai Fuster. ICARUS PROJECT
(Mini opera in three acts)

Julián Elvira, Eduardo Costa, Ana Torralba y Julián Ávila.

ICARUS

Icarus és un espectacle multidisciplinari que planteja la cerca del coneixement a partir de la curiositat, en la figura d’Ícar, volent ascendir per a sortir del laberint. Però també és la reflexió, l’enginy i la raó per per a aconseguir alçar el vol, en la persona de Dèdal.

L’alternança entre música barroca i músiques d’avantguarda, incloent-hi electrònica i instruments de nova invenció, com són la flauta Prónomo o el flaudamio, donaran vida a aquesta mini-òpera.

ICARUS

Icarus is a multidisciplinary show that raises the search for knowledge based on curiosity, in the figure of Icarus, wanting to ascend to get out of the maze. But it is also the reflection, the ingenuity and the reason to be able to take off, in the person of Daedalus.

The alternation between baroque music and avant-garde music, including electronics and newly invented instruments such as the Prónomo flute or the flaudamio, will bring this mini-opera to life.

Dissabte 18 de Juny 20:30 al CM Bernat i BaldovíEnsemble Inverspace
(Concert with electronics)

Music by: Fernando Manassero, Michelle Lou, Léo Collin and Jorge Sánchez-Chiong.

NEAR DISTANT

En l’actualitat, i dintre del món musical, l’ús de les noves tecnologíes i l’electrònica s’han consolidat formant part imprescindible d’un gran nombre de propostes artístiques. L’ensemble Inverspace ens presentará una bona mostra i que formen part del seu recorregut professional.

NEAR DISTANT
Today, and within the music world, the use of new technologies and electronics has become an essential part of a large number of artistic proposals. The Inverspace ensemble will present us a good example and which are part of their professional career.

Ensemble Inverspace
Ensemble Ascolta

Diumenge 19 de Juny 19:30 al CM Bernat i BaldovíENSEMBLE ASCOLTA
(Music and Film)

The Play House (2021) - music to the film by Buster Keaton (1921) for ensemble. Voro Garcia

Klaus Lang (music) / Sabine Maier (film): nirgends - nowhere (2020/21)
audio-visual installation for ensemble and film projection.

NOW [the play house] HERE

Amb el seu so únic i una programació innovadora, Ensemble Ascolta ha estat ampliant els horitzons del panorama de la música contemporània a Alemanya i Europa durant gairebé dues dècades. En aquesta ocassió ens du una proposta de música i cinema.

NOW [the play house] HERE
With its unique sound and innovative programming, Ensemble Ascolta has been expanding the horizons of the contemporary music scene in Germany and Europe for almost two decades. On this occasion he brings us a proposal of music and cinema.

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2018 Copyright creado por Jorge Farinós